Hvor stort du kan bygge
http://hvorstortkandubygge.dibk.no/#/
Bygg uten å søke
http://byggutenasoke.dibk.no/#/questions/1
Her kan du finne alt innom mindre tiltak/bygg 
https://dibk.no/bygge-selv/
 
  • Facebook Square